+48 (76) 855 02 43

WINDYKACJA

Oferowana przez naszą Kancelarię usługa pozwala zdecydować w jaki sposób chcą Państwo dochodzić swych roszczeń finansowych. Zlecając nam niniejszą usługę to klient decyduje o zakresie udzielanego nam pełnomocnictwa tym samym określając nasze uprawnienia do działania w sprawie zleceniodawcy, gdyż pozostaje on nadal właścicielem wierzytelności. Oddajemy do dyspozycji klienta dwie możliwości przeprowadzenia postępowania windykacyjnego: windykacja polubowna oraz sądowo-egzekucyjna. W niektórych przypadkach można ograniczyć zakres postępowania poprzez wybór polubownej formy windykacji, w celu uniknięcia ponoszenia zbędnych kosztów. Należy pamiętać, że wybór polubownego rozstrzygnięcia sprawy, w przypadku braku porozumienia z dłużnikiem oraz nie odzyskania należności, nie odbiera prawa do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Windykacja polubowna

Działania polegające pozasądowym odzyskaniu wierzytelności. Zaletą polubownej windykacji jest przede wszystkim możliwość szybszego odzyskania wierzytelności, niż w przypadku windykacji sądowo-egzekucyjnej. Jednakże przypadku braku porozumienia z dłużnikiem konieczne będzie  skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Czynności podejmowane w ramach usługi:

  • ustalenie adresu dłużnika,
  • poinformowanie dłużnika o prowadzeniu sprawy i wezwanie go do zapłaty,
  • przeprowadzenie działań psychologicznych zgodnych z prawem w celu zmotywowania dłużnika do spłaty
  • negocjowanie sposobu i terminu spłaty zadłużenia oraz ewentualny nadzór nad terminowością spłat rat.Windykacja sądowo-egzekucyjna

W przypadku braku porozumienia z dłużnikiem lub gdy jest on niewypłacalny wszczęte zostaje postępowanie sądowo-egzekucyjne. Podstawy do skierowania sprawy na drogę sądową stanowi również fakt, iż w chwili zawarcia umowy zostało zaplanowane przestępstwo, bądź gdy wobec dłużnika zostało wszczęte postępowanie układowe czy też upadłościowe.

W tym etapie działań podejmowane są następujące czynności:

  • uzyskanie nakazu zapłaty w wyniku złożenia pozwu do sądu w trybie uproszczonym
  • skierowanie do kancelarii komorniczej wniosku egzekucyjnego
  • nadzór nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego,
  • przeprowadzenie czynności formalno-prawnych w zakresie postępowania układowego bądź upadłościowego.
Wspomaganie czynności egzekucyjnych

Usługa wspomagająca prowadzone czynności przez Komornika Sądowego poprzez utrzymywanie stałego kontaktu z Kancelarią Komorniczą, nadzorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego oraz weryfikację zasadności jego ewentualnego umorzenia oraz pomoc w zakresie ustalenia i wskazania składników majątkowych dłużnika.

© 2014 KDFP IBEG Sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja : Web-Profit S.C.


Kiedy urząd skarbowy może wymierzyć sankcje w VAT – zmiany od 1 stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy umożliwiające nakładanie na podatników sankcji w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego. Będzie ono mogło być wymierzone w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego lub 30% kwoty zawyżenia zwrotu VAT, nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następne okresy rozliczeniowe. Ustawodawca przewidział także nakładanie sankcji w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktury wystawionej przez podmiot nieistniejący bądź zawierającej nieprawdziwe dane.


Chcesz dobry leasing - zgłoś się do nas...

Miło nam zaprezentować Państwu naszą pomoc przy uzyskaniu Leasingu na wybrany przemiot. Może to być samochód lub motocykl. Pamiętajmy że dzięki zmianom w prawie, małe motocykle do 125 cm3 są dostępne dla szerszego grona odbiorców jak  również można je odliczać w całości w kosztach firmy!

Przyjdź a my wskażemy Ci twoje możliwości.                  

 


ZOSTAŃ AGENTEM SPECJALNYM

Podejmując z nami współpracę, dołączasz do zespołu osób, specjalizujących się w dziedzinie doradztwa oraz zapewniających profesjonalne wsparcie osobom poszkodowanym oraz ich bliskim. Kandydat na Agenta nie musi posiadać doświadczenia w obsłudze klienta i sprzedaży bezpośredniej, a jedynie chęć rozpoczęcia działalności w sektorze usług odszkodowawczych.                              napisz do nas

                                                                                                                                                                                                              

 


Wywiadownia gospodarcza - Informatyka Śledcza

Zabezpieczenie dowodów:

Dowody zostają zabezpieczone zgodnie z najlepszymi praktykami informatyki śledczej. Nasi eksperci mogą zabezpieczyć dowody z wszelkiego rodzaju urządzeń, w tym: Komputery stacjonarne, Laptopy, Serwery, Urządzenia RAID, Zewnętrzne dyski twarde, Pamięci USB, Telefony GSM i inne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            CZYTAJ WIĘCEJ


Nie będzie zmiany wzorów deklaracji VAT

Ministerstwo Finansów nie widzi konieczności zmian deklaracji VAT-7 w najbliższych miesiącach. W szczególności zdaniem MF zmiany ustawy o VAT, a zwłaszcza nowe brzmienie art. 109 ust. 3 tej ustawy nie wymaga zmian obowiązujących de facto od sierpnia 2016 roku wzorów deklaracji VAT-7(17) i VAT-7K(11)

                                                                                                                                                   - czytaj więcej -